Nghị định quản lý phân bón mới: Nhiều điều khoản khiến doanh nghiệp...'tắc thở'!
Bón phân cho rau là việc làm cần thiết để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây, việc làm này trong trồng rau có sử dụng màng phủ nông nghiệp càng quan trọng. bón phân cho rau khi sử dụng màng phủ nông nghiệpHình...
Nông sản là sản phẩm của quá trình chu chuyển vật chất trong thiên nhiên, cho nên muốn thu hút được nhiều nông sản thì cần nắm bắt được các quy luật chuyển hoá và tác động làm cho quá trình diễn ra với quy mô...
Khuyến cáo sử dụng phân bón: Nếu lấy số liệu về lượng dinh dưỡng cây điều 30 năm tuổi hút đi từ đất ta thấy, riêng bộ phận quả và hạt đã lấy đi hàng năm 113 kgN, 35 kg P2O5 và 46 kg K2O. Nếu tính cho tòan cây thì...
Phân bón là "thức ăn" do con người bổ sung cho cây trồng. Trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Các chất dinh dưỡng chính trong phân là: đạm (N), lân(P), và kali(K). Ngoài các chất trên, còn có các nhóm...