Sử dụng phân bón cho cây điều

( 03-06-2015 - 09:53 AM ) - Lượt xem: 1580

Khuyến cáo sử dụng phân bón: Nếu lấy số liệu về lượng dinh dưỡng cây điều 30 năm tuổi hút đi từ đất ta thấy, riêng bộ phận quả và hạt đã lấy đi hàng năm 113 kgN, 35 kg P2O5 và 46 kg K2O. Nếu tính cho tòan cây thì điều đã lấy đi 285 kgN, 76 kg P2O5 và 126 kg K2O (Với mất độ khoảng 100 cây/ ha). Như vậy khi cây điều đã đạt đến kích thước tối đa thì lượng dinh dưỡng hàng năm cây cần rất lớn. Tuy nhiên, cùng với sự lớn lên của cây thì bộ rễ của điều cũng xâm nhập vào những khoảng đất rộng lớn và khai thác dinh dưỡng và nước ở những khoảng cách xa và cả ở những lớp đất sâu. Do vậy nhìn chung việc cung cấp phân bón cho điều ở hầu hết các nước thường chỉ đáp ứng 1 phần nhu cầu dinh dưỡng của cây. Số còn lại cây phải tự tìm lấy trong đất và từ nguồn nước mưa hàng năm.
Bón phân cho cây điều: Mức phân bón hàng năm ở trên được chia làm 2 đợt, đợt 1 vào ngay đầu mùa mưa và đợt 2 bón vào cuối mùa mưa khi mà ẩm độ đất còn tối thích. Nếu chỉ bón 1 lần thì nên bón vào cuối mùa mưa khi ẩm độ còn đủ.
Phun phân lên lá: Phun phân N dưới dạng Urea kết hợp với thuốc trừ sâu lúc cây đâm chồi nảy lộc và sau đó một lần nữa lúc bắt đầu có chùy hoa sẽ giúp cây đậu trái tốt hơn và trừ được các loại sâu chính của mùa.
Sử dụng phân NPK bón cho điều: Bón phân cho cây cần quan tâm đến sự cân bằng dinh dưỡng lâu dài. Muốn vậy cần chú ý đến tỷ lệ các loại phân mà cây lấy đi hàng năm. Ơ cây điều tỷ lệ các loại phân cây lấy đi theo số liệu toàn cây ở trên là vào khoảng 2:0,5:1. Phân lân và kali thường ít di chuyển và thường được bảo tồn trong đất nếu cây chưa dùng hết. Riêng phân đạm dễ bị biến đổi và mất đi theo nhiều cách khác nhau, nhưng nó lại cũng được thiên thiên bù đắp theo nhiều con đường khác nhau như từ nước mưa, từ sự cố định đạm của vi sinh vật tự do trong đất. 
Theo chúng tôi, chọn phân NPK bón cho điều nên chọn loại có hàm lượng NPK thích hợp bón cho cả 2 thời kỳ như 20.10.15; 15.5.20 hay 16.8.16 v.v.. 
Cách bón phân: Trên đất cát và đất đá ong hoặc trên đất dốc có lượng mưa lớn nên bón theo vòng tròn rộng 25cm và sâu 15cm ở khoảng cách 1,5m từ thân cây. Trên đất đỏ nhiều mùn có vũ lượng thấp phân bón nên được trộn vào đất theo băng rộng 1,5m từ khoảng cách 1,5m (trong tán) tới 3 m (ngoài tán) quanh cây.